Zasady naboru

W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia (licencjackie, inżynierskie i magisterskie lub jednolite magisterskie).